Νοσηλευτική φροντίδα

Νοσηλευτική φροντίδα

Το νοσηλευτικό προσωπικό παρακολουθεί και ελέγχει τους φιλοξενούμενους καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου. Με τις οδηγίες και την καθοδήγηση του νευρολόγου ψυχίατρου Αθανάσιου Καλογερόπουλου και των προϊσταμένων το νοσηλευτικό προσωπικό φροντίζει για την ασφάλεια και την περίθαλψη όλων των φιλοξενούμενων.

You don't have permission to register